Monday, February 05, 2007เส้นทางศึกษาธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
กล้วยไม้เขาพระวิหาร หรือ เอื้องระฟ้า เป็นกล้วยไม้ขนาดใหญ่ช่อดอกอาจยาวกว่า 150 เซนติเมตร แต่ละช่อมีประมาณ 28-30 ดอก ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม ถึง มิถุนายน ชอบขึ้นตามก้อนหิน เป็นกล้วยไม้เฉพาะถิ่นและเป็นพืชเด่นประจำอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร พบมากในพื้นที่ป่าบริเวณเขาพระวิหาร โดยเฉพาะในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ กล้วยไม้เขาพระวิหาร
นอกจากกล้วยไม้เขาพระวิหาร ยังมีพืชสมุนไพรที่น่าสนใจอีกมากมาย ที่สำคัญได้แก่ บอระเพ็ดพุงช้าง หรือ ว่านสบู่เลือด ซึ่งมีสรรพคุณ เป็นยาบำรุงไฟธาตุและสามารถรักษาโรคได้หลายชนิด
ตลอดเส้นทางการศึกษาธรรมชาติ มีป้ายสื่อความหมายธรรมชาติเป็นระยะ เพื่อการเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวได้อย่างเข้าใจและสนุก

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home