Friday, October 17, 2008

รัฐบาลไทย ยื่นบันทึกช่วยจำประท้วงทางการกัมพูชาอย่างรุนแรง (16/10/2008)
รัฐบาลไทย ยื่นบันทึกช่วยจำเพื่อประท้วงทางการกัมพูชาอย่างรุนแรงที่ทหารกัมพูชารุกล้ำอธิปไตยของไทย ขณะที่กัมพูชายื่นบันทึกช่วยจำเพื่อประท้วงเช่นกันยืนยันทหารไทยยิงทหารกัมพูชาก่อน นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวภายหลังหารือกับ นายอุก โสพอน อุปทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย เป็นเวลา 52 นาที ว่า รัฐบาลไทยได้ยื่นบันทึกช่วยจำเพื่อประท้วงทางการกัมพูชาอย่างรุนแรงที่ทหารกัมพูชารุกล้ำอธิปไตยและบูรณภาพของไทย เริ่มยิงทหารไทยในระหว่างลาดตระเวนแนวชายแดนบริเวณภูมะเขือ ส่งผลให้ทหารไทยบาดเจ็บ 5 นาย จึงขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชาถอนทหารออกจากพื้นที่โดยฝ่ายไทยรับรองว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีก ไทยยังคงยืนยันแก้ปัญหาด้วยแนวทางสันติวิธีตามกลไกทวิภาคี ด้าน อุปทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย ได้ยื่นบันทึกช่วยจำเพื่อประท้วงทางการไทยเช่นกัน โดยระบุว่าทหารไทยเป็นฝ่ายเริ่มยิงก่อนส่งผลให้ทหารกัมพูชาเสียชีวิต 2 นาย ซึ่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้ขอให้อุปทูตกัมพูชาตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนว่าฝ่ายใดเป็นผู้เริ่มยิงก่อน แต่ไทยยืนยันจากการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนว่าไม่ได้ยิงทหารกัมพูชาก่อนแน่นอน

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home