Thursday, November 27, 2008

เปิดผาอีแดงวิ่งเฉลิมพระเกียรติสู่ผามออีแดง จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ จัดวิ่งเฉลิมพระเกียรติสู่ผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ในวันที่ 14 ธันวาคม 2551 โดยจังหวัดศรีสะเกษ มั่นใจเรื่องการรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมการแข่งขันวิ่ง และเปิดให้เข้าชมเพียงวันเดียวนี้ก่อน ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ในบ่ายวันนี้ (26 พฤศจิกายน 2551) นายประวัติ รัฐิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ถึงการจัดงานวิ่งเฉลิมพระเกียรติสู่ผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ประจำปี 2551 ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดขึ้นในวันที่ 14 ธันวาคม 2551 ณ บริเวณหน้าผาอีแแดง อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งนับเป็นการจัดงานวิ่งสู่ผามออีแดง ปีที่ 14 ต่อเนื่องกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551 รวมทั้งการส่งเสริมความสัมพันธ์และมิตรภาพอันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา การส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้ออกกำลังกายและเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ หลังจากที่ได้เกิดเหตุปะทะระหว่างกำลังทหารไทยกับกัมพูชา และได้มีการปิดพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์เขาพระวิหาร เมื่อ 2 – 3 เดือน ที่ผ่านมา นายประวัติ รัฐิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จะเป็นการเปิดพื้นที่บริเวณผามออีแดงเพื่อให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพียงในวันเดียวนี้ก่อน ซึ่งในอนาคตจะได้มีประสานงานกับกองทัพภาคที่ 2 เพื่อพิจารณาเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนักท่องเที่ยวเข้าเยี่มชมผามออีแดง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด เนื่องจากมีเนินผาที่มีทัศนียภาพที่สวยงามและมีขุดชมวิวพื้นที่ชายแดนประเทศกัมพูชา สำหรับการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติสู่ผามออีแดง ครั้งที่ 14 ได้จัดการวิ่งประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร รวม 3รุ่นอายุ คือ อายุไม่เกิน 20 ปี อายุ 21-30 ปี และรุ่นอายุ 31 ปี ขึ้นไป และประเภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.25 กิโลเมตร โดยนักวิ่งที่ชนะเลิศอันดับ 1 ทั้งชายและหญิง ในประเภท โอเวอร์ ออล จะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยมีจุดปล่อยตัวที่โรงเรียนบ้านภูมิซรอล และเข้าเส้นชัยที่บริเวณผามออีแดง ทางขึ้นเขาพระวิหาร ด้านนายจรรยา สุคนคัธชาติ นายอำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ได้มีการหารือร่วมกันหน่วยทหารในพื้นที่ ซึ่งสถานการณ์คลี่คลายไปลงไปมาก ซึ่งหน่วยทหารอยู่กันอย่างฉันท์พี่น้อง จึงไม่มีปัญหาเรื่องความปลอดภัยในการเข้าร่วมการวิ่งและเข้าท่องเที่ยวที่ผามออีแดงแต่อย่างใด

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home