Monday, May 25, 2009

อุตฯบุรีรัมย์เร่งจัดระเบียบโรงงาน ก่อมลภาวะกระทบชุมชน

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 25 พฤษภาคม 2552 22:45 น.


คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

สมบูรณ์ มณีท่าโพธิ์ อุตฯ จ.บุรีรัมย์

บุรีรัมย์ - อุตสาหกรรมจ.บุรีรัมย์ เร่งจัดระเบียบมลภาวะโรงงานอุตฯ ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน พร้อมสร้างเครือข่ายร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม หลังที่ผ่านมามีชาวบ้านร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนจากมลภาวะทางเสียง ฝุ่นละออง น้ำเสีย และกลิ่น

นายสมบูรณ์ มณีท่าโพธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เร่งจัดระเบียบมลภาวะทางเสียง ฝุ่นละออง น้ำเสีย และกลิ่น ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน เช่น โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังแกลบ โรงสีข้าว โรงงานสุรา โรงงานน้ำตาล โรงโม่หิน และโรงงานดูดทราย ที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดกว่า 440 แห่ง พร้อมสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม

การนำเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการโรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เข้ามาพูดคุยเสนอปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจในการควบคุมดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ให้ความรู้ด้านข้อกฎหมาย และศึกษาดูงานโรงงานต้นแบบที่มีระบบกำจัดมลภาวะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมด้วย เพื่อนำไปปรับใช้ในสถานประกอบการของตนเอง โดยตั้งเป้าจะสร้างเครือข่ายให้ครบทุกอำเภอ เพื่อลดปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับมลภาวะที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชน

“ที่ผ่านมามีชาวบ้านร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน จากโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อมลภาวะฝุ่นละอองมากที่สุด ซึ่งก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบ พร้อมตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง พบเกินค่ามาตรฐานหลายแห่ง จึงได้ทำการตักเตือน และให้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว แต่หากพบว่าสถานประกอบการใดยังฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม ก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด” นายสมบูรณ์ กล่าว

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home