Friday, January 16, 2009

ศรีสะเกษ - ผู้นำท้องถิ่น ปราชญ์ และ ชาวบ้าน ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ จัดประชาคมตำบล หนุนเปิดอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ให้ ปชช.นักท่องเที่ยวขึ้นเที่ยวชมได้ เพื่อประโยชน์ด้านการค้า-การท่องเที่ยว หลังสูญเสียโอกาสจากการปิดยาวหลายเดือน ขณะที่หัวหน้าอุทยานฯ เผย ผู้ว่าฯศรีสะเกษ ทำหนังสือไปขอไฟเขียวจาก แม่ทัพภาคที่ 2 แล้ว วันนี้ (15 ม.ค.) ที่หอประชุมโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายบุญมี บัวต้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เสาธงชัย เป็นประธานประชุมประชาคมตำบลเสาธงชัย ซึ่งมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้นำชุมชนรวมกว่า 64 คน ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันประชาพิจารณ์เกี่ยวกับกรณีการขอให้เปิดอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อให้ประชาชนนักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวชมได้ตามปกติ หลังจากถูกสั่งปิดชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งกรณีประสาทพระวิหาร ระหว่าง ไทยกับกัมพูชา จนมีการตรึงกำลังทหารของทั้ง 2 ชาติ และเกิดเหตุปะทะกันหลายครั้งในช่วงเดือน ต.ค.ปีที่ผ่านมา นายบุญมี บัวต้น นายก อบต.เสาธงชัย กล่าวว่า การประชาคมตำบลเสาธงชัย ในวันนี้เพื่อต้องการรับทราบความคิดเห็นของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำชุมชนในเขต ต.เสาธงชัย เกี่ยวกับกรณีอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารที่ถูกปิดมานานหลายเดือนแล้ว ทำให้ประชาชนชาวศรีสะเกษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวบ้านในเขต ต.เสาธงชัย ต้องเดือดร้อนและสูญเสียโอกาสการทำธุรกิจทางด้านการค้าและการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก การประชาคมครั้งนี้ได้มีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง และมีมติร่วมกัน ว่า ให้เสนอขอเปิดอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารโดยเร็วที่สุด เพื่อประโยชน์ทางด้านการค้าและการท่องเที่ยว และให้ประชาชนนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปเที่ยวชมได้ตากปกติ ทั้งนี้ทางกลุ่มผู้นำชุมชนจะร่วมกันทำหนังสือเสนอความคิดเห็นผ่านนายอำเภอกันทรลักษ์ ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขอให้ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ ประสานงานกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในการขอเปิดอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารต่อไป ด้าน นายทองเภ้า ลำเภา อายุ 77 ปี ปราชญ์ชาวบ้านอยู่บ้านเลขที่ 20 หมู่ 6 บ้านพรทิพย์ ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า อยากให้ทางราชการได้เปิดอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวชมได้โดยเร็วที่สุด เพราะการปิดอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารนั้นทำให้ชาวบ้านในเขต ต.เสาธงชัย ขาดรายได้จากการทำธุรกิจค้าขายและการท่องเที่ยวต่างๆ เป็นอย่างมาก ขณะที่ นายสุวรรณ วัฒนพิทักษ์พงษ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร กล่าวว่า เห็นด้วยที่จะให้มีการเปิดอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ให้ประชาชนนักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวชมได้ เพราะจะเป็นการช่วยเหลือสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นที่เปิดร้านค้าจำหน่ายอาหารและสินค้าของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งจะขอเสนอให้มีการปรับรูปแบบตรวจตราคนเข้า- ออกที่เข้มงวดกว่าเดิม และติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อบันทึกการเข้า-ออกของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป ล่าสุด การผลักดันขอเปิดอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร นี้ทราบว่า ทางผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ ได้ทำหนังสือส่งไปยังแม่ทัพภาคที่ 2 เพื่อขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการเปิดอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชมแล้ว ซึ่งคาดว่า ทางแม่ทัพภาคที่ 2 คงมีความเห็นชอบด้วย เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การตรึงกำลังระหว่างทหารไทย-กัมพูชา รวมทั้งสถานการณ์ทั่วไปบริเวณเขาพระวิหาร ชายแดนไทย-กัมพูชา เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ที่มาข่าว : ผู้จัดการออนไลน์ รายงาน : ทีมงาน กันทรลักษ์.คอม (16 มกราคม 2551)

ศรีสะเกษ - ผู้นำท้องถิ่น ปราชญ์ และ ชาวบ้าน ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ จัดประชาคมตำบล หนุนเปิดอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ให้ ปชช.นักท่องเที่ยวขึ้นเที่ยวชมได้ เพื่อประโยชน์ด้านการค้า-การท่องเที่ยว หลังสูญเสียโอกาสจากการปิดยาวหลายเดือน ขณะที่หัวหน้าอุทยานฯ เผย ผู้ว่าฯศรีสะเกษ ทำหนังสือไปขอไฟเขียวจาก แม่ทัพภาคที่ 2 แล้ว วันนี้ (15 ม.ค.) ที่หอประชุมโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายบุญมี บัวต้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เสาธงชัย เป็นประธานประชุมประชาคมตำบลเสาธงชัย ซึ่งมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้นำชุมชนรวมกว่า 64 คน ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันประชาพิจารณ์เกี่ยวกับกรณีการขอให้เปิดอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อให้ประชาชนนักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวชมได้ตามปกติ หลังจากถูกสั่งปิดชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งกรณีประสาทพระวิหาร ระหว่าง ไทยกับกัมพูชา จนมีการตรึงกำลังทหารของทั้ง 2 ชาติ และเกิดเหตุปะทะกันหลายครั้งในช่วงเดือน ต.ค.ปีที่ผ่านมา นายบุญมี บัวต้น นายก อบต.เสาธงชัย กล่าวว่า การประชาคมตำบลเสาธงชัย ในวันนี้เพื่อต้องการรับทราบความคิดเห็นของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำชุมชนในเขต ต.เสาธงชัย เกี่ยวกับกรณีอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารที่ถูกปิดมานานหลายเดือนแล้ว ทำให้ประชาชนชาวศรีสะเกษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวบ้านในเขต ต.เสาธงชัย ต้องเดือดร้อนและสูญเสียโอกาสการทำธุรกิจทางด้านการค้าและการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก การประชาคมครั้งนี้ได้มีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง และมีมติร่วมกัน ว่า ให้เสนอขอเปิดอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารโดยเร็วที่สุด เพื่อประโยชน์ทางด้านการค้าและการท่องเที่ยว และให้ประชาชนนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปเที่ยวชมได้ตากปกติ ทั้งนี้ทางกลุ่มผู้นำชุมชนจะร่วมกันทำหนังสือเสนอความคิดเห็นผ่านนายอำเภอกันทรลักษ์ ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขอให้ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ ประสานงานกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในการขอเปิดอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารต่อไป ด้าน นายทองเภ้า ลำเภา อายุ 77 ปี ปราชญ์ชาวบ้านอยู่บ้านเลขที่ 20 หมู่ 6 บ้านพรทิพย์ ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า อยากให้ทางราชการได้เปิดอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวชมได้โดยเร็วที่สุด เพราะการปิดอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารนั้นทำให้ชาวบ้านในเขต ต.เสาธงชัย ขาดรายได้จากการทำธุรกิจค้าขายและการท่องเที่ยวต่างๆ เป็นอย่างมาก ขณะที่ นายสุวรรณ วัฒนพิทักษ์พงษ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร กล่าวว่า เห็นด้วยที่จะให้มีการเปิดอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ให้ประชาชนนักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวชมได้ เพราะจะเป็นการช่วยเหลือสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นที่เปิดร้านค้าจำหน่ายอาหารและสินค้าของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งจะขอเสนอให้มีการปรับรูปแบบตรวจตราคนเข้า- ออกที่เข้มงวดกว่าเดิม และติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อบันทึกการเข้า-ออกของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป ล่าสุด การผลักดันขอเปิดอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร นี้ทราบว่า ทางผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ ได้ทำหนังสือส่งไปยังแม่ทัพภาคที่ 2 เพื่อขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการเปิดอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชมแล้ว ซึ่งคาดว่า ทางแม่ทัพภาคที่ 2 คงมีความเห็นชอบด้วย เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การตรึงกำลังระหว่างทหารไทย-กัมพูชา รวมทั้งสถานการณ์ทั่วไปบริเวณเขาพระวิหาร ชายแดนไทย-กัมพูชา เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ที่มาข่าว : ผู้จัดการออนไลน์ รายงาน : ทีมงาน กันทรลักษ์.คอม (16 มกราคม 2551)